Seuran kokoukset

SAIMAAN SÄILÄT RY   

Kevätkokous 2023

KUTSU

Saimaan Säilät ry:n sääntömääräinen kevätkokous ke 29.3.2023 klo 17:30
Paikka: Miekkailutila, LPR:n urheilutalo, Pohjolankatu 29
Esityslista:
• 1. Kokouksen avaus
• 2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ääntenlaskijat
• 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
• 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• 5. Esitetään vahvistettavaksi 2022 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase.
Esitetään toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
• 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
• 7. Käsitellään mahdolliset hallituksen esittämät tai jäsenten 12 § mukaisesti
vireille panemat muut asiat.
• 8. Kokouksen päättäminen