Seuran kokoukset

SAIMAAN SÄILÄT RY                                                                  Pöytäkirja

Saimaan Säilät ry                          Syyskokous 2022

Saimaan Säilät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 28.11.2022 kello 18.00
Saimaan Säilien salilla, Pohjolankatu 29.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet ja alle 18 -vuotiaiden vanhemmat. Toivotaan
runsasta osanottajamäärää.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)
ääntenlaskijat
3. Todetaan a) läsnäolijat b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen
puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
8. Valitaan seuran hallitus täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet seuran kuhunkin jaostoon sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12. Valitaan edustajat Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:n kevät- ja syyskokouksiin ym.
vastaaviin kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä
mainittuihin kokouksiin
13. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 12 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
– Palkitsemiset: Vuoden kilpailija 2022, Ilarin tikari
14. Kokouksen päättäminen